Főoldal - Kánya Község Hivatalos Honlapja

Üdvözöljük Kánya község hivatalos honlapján!


VÁLASZTÁS 2024 - KÁNYA


Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024.(III.1 l.) IM rendelet 7.§ (1) bekezdés

da. pontja szerint a Helyi Választási Iroda a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak, valamint a HVI vezetőjének nevét 

HVI vezető: Hajas Endre 

HVB tagok:  Bognár Józsefné              elnök

                  Czéh Árpádné                  elnökhelyettes

                  Cadar Elisabeta                tag

                  Kovácsné Horváth Edit      tag

                  Nagy Dezsőné                  tag

dh., pontja alapján a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

HVI hivatali helyiségének címe: 8671 Kapoly, Kossuth utca 56. 

HVI telefonszáma: 84-320-801 

HVI elektronikus levélcíme: kapolyjegyzo@gmail.com 

dc., pontja szerint a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét.

https://kapolyikoh.hu/valasztas-informaciok


Kapoly, 2024.marcius 25.                                                          Hajas Endre 

                                                                                                 HVI vezetőKAPOLYI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

7671 Kapoly, Kossuth utca 56.

Tel.: 84/320-801

E-mail: kapolyjegyzo@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZLEMÉNY


Kánya községben települési képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számáról

Mint a Kapolyi Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307./E § (1)-(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9.§. (1), (3) bekezdései alapján az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban 2024. június 9. napjára kitűzött választásán Kánya Község Önkormányzat polgármesterjelölt, valamint a helyi önkormányzati képviselőjelölt megválasztásához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában az alábbi

 

KÖZLEMÉNYT TESZI KÖZZÉ.

 

Kánya községben települési képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítottam meg:

-        képviselőjelöltnél                                4 fő

-        polgármesterjelöltnél                         11 fő

 

A Kapolyi Helyi Választási Iroda Vezetője az ajánlások számát úgy állapítja meg, hogy a megállapí- tásakor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évében a választó- polgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai szerint veszi figyelembe, mely adatot a Nemzeti Választási Iroda vezetője küld meg a területi választási iroda vezetője számára.

A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok szerint Kánya Község választópolgárainak száma – 2024. április 3-án 365 fő volt.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a polgármesterjelöltek és helyi képviselőjelöltek szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetőjének szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz 2024. április 4-én kell megállapítania és közzétennie.

 

A polgármester és a helyi képviselők állításához szükséges ajánlások számát a kányai választópolgárainak száma alapján kell meghatározni aszerint, hogy Kánya községben képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.


A szükséges ajánlások számát a Ve. 307/E. § (3) bekezdés szerint egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.


Kapoly, 2024. április 4.

Dr. Hajas Endre

Digitálisan aláírta: Dr. Hajas Endre Dátum: 2024.04.04

10:25:12 +02'00'

Hajas Endre

a Kapolyi Helyi Választási Iroda vezetője
A kedvezményezett neve: Kánya Község Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kányán

A szerződött támogatás összege: 43 464 716,- Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.11.30.

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

 

A pályázatot Kánya Község Önkormányzata (továbbiakban: Főkedvezményezett) a Somogy Megyei Önkormányzattal (továbbiakban: Konzorciumi partner) konzorciumi formában nyújtotta be. 

A projekt három különböző helyszínen 3 különböző épületet érint.  Kánya belterület 507/1. hrsz. alatt felvett Kánya Község Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati tulajdonát képező épület energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. Az ingatlanon elhelyezkedő épületben kap helyet a orvosi rendelő, továbbá szolgálati lakás. Az épület vonatkozásában az Önkormányzat az épület energiahatékonysági-központú fejlesztését valósítja meg. A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület határoló szerkezetei (külső falak), padlásfödéme-, és lábazata hőszigetelést kap. A homlokzati nyílászárók korszerűsítésre kerülnek. A szolgálati laakás részen korszerű kazánház kerül kialakításra, modern kétcsöves radiátoros központi fűtést alakítunk ki,melynek hőtermelője egy kondenzációs gázkazán lesz. Fotovillamos (HMKE) rendszert nem  alakítunk ki, mert jelenleg egy 2 kW-os napelemes rendszer már be van építve. A projektben projektarányos akadálymentesítés történik, mert a rendelők közfeladatot látnak el. Azonban az akadálymentes parkoló, rámpa és a wc már meglévő adottság, így felülvizsgálat és apró korrekciók történnek majd. A második helyszín a Kánya 478-en fekvő ingatlan, melyben az önkormányzat másik szolgálati lakása kap helyet. Ezen épületen energiahatékonysági-központú fejlesztését valósítjuk meg. A falak, a lábazat, és a teljes padlásfödém hőszigetelést kap, a nyílászárókat kicseréljük Az elavult kazán korszerű kondenzációs kazánra lesz cserélve. A hőleadó rendszer korszerűsítve lesz, a hőleadókra termosztatikus szelepek kerülnek fel. A Kánya, Fő utca 170. cím alatti harmadik megvalósítási helyszínen az Önkormányzati Hivatal épületének energetikai fejlesztése során 3 kW inverter teljesítményű napelemes rendszer kerül felhelyezésre.

Elemezve az épületek energiafelvételét, megállapítást nyert, hogy az épületek folyamatos használata mellett feltétlenül indokolt a környezetvédelmi szempontok-, és költségtakarékosság okán az épületek fejlesztése, energia felvételének csökkentése. Az épületek vonatkozásában napi használatról beszélhetünk.

Az összesen 14,515 t/év ÜHG csökkenés ösztönzi az alacsony CO2-kibocsátású gazdaságra való áttérést, ami hozzájárul a Nemzeti Energiastratégiához is, miszerint 2050-re Magyarország klíma semlegessé váljon. A megújuló energiaforrás növekszik 3 kW inverter teljesítményű napelemes rendszer telepítése által.


Kint leszünk a vízből


TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00015

"Kint leszünk a vízből" - Kánya és Tengőd községek szemléletformálással egybekötött, korszerű belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése." Bővebb információt a pályázatunkról a Fejlesztések/Fejlesztések 2017 menűsor alatt talál.

tl_files/gallery/Fejlesztesek/arculati elem honlap.jpg

MAGYAR FALU PROGRAM

tl_files/gallery/Fejlesztesek/mfp_logo.jpg

Magyar Falu program 2020


 

Óvodai sportterem tornaszoba fejlesztése - 2020

MFP-OTF/2020


9.986.154 Ft

összegben fejlesztettük a kis iskolánknál lévő óvodások által is használható tornaszobánkat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elhagyott ingatlanok közcélra történő fejlesztése - 2020

MFP-EIM/2020 - 3196661886

 

megvalósult 1.504.101 Ft

4.999.920 FT elnyertből.

( ingatlan vásárlás, épület bontás, tereprendezés)


*****************************************************************************************************


Magyar Falu program 2021


Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatás 

MFP-BJA/2021 - 3300255969


4.999.999 Ft

Ady Endre utca járda 158 m hosszban

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

MFP-ÖTIK/2021 - 3300255969

 

10.508.730 Ft

Önkormányzati épület vízszigetelése, belső felújítása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További információhoz juthat:


-  fejlesztéseinkről 

    Fejlesztések/Fejlesztések 2017-2018-2019-2020-2021 menüpont alatt

- a Kányát érintő közérdekű információkról ha a


bal oldali ill. a felső menűből választ !