Egyesületi hirdetmények - Kánya Község Hivatalos Honlapja

Hírek

2011-05-18 21:39

Ekkor indult honlapunk

Kellemes böngészést kívánunk!

Kánya-Bedegkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete közbeszerzési hirdetményei

2013.11.22


Szerződés módosítás a Kánya 590 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú játszótér fejlesztéséhez

 

7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról 

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Kánya-Bedgkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete 

 

Postai cím: Fő utca 74.

 

Város/Község: Kánya

 

Postai irányítószám: 8667

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Léner Ferenc

Telefon: 84-525-261

E-mail: lenerferenc@t-online.hu

 

Fax: 84-525-261

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

 

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

 I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kővágó-Ép Kft.

Postai cím:

Klapka Gy. u. 40.

Város/Község:

Siófok

Postai irányítószám: 8600

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Kővágó Jenő

Telefon: 84-319-061

E-mail: kovagoep@gmail.com

 

Fax: 84-319-061

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű                                      

Közszolgáltató                                        

Regionális/helyi szintű                          

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]                                                         

Közjogi szervezet                                   

Egyéb                                                        

 

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem                                         

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

 

 

 

I.4.2) közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 

 Villamos energia

 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 

 Víz

 

 Postai szolgáltatások

 

 Vasúti szolgáltatások

 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások                          

 

 Kikötői tevékenységek

 

 Repülőtéri tevékenységek

 

 Egyéb (nevezze meg):                     

 


 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A Kánya 590 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú játszótér fejlesztése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának] 

 Építési beruházás                         

 Árubeszerzés                           

Szolgáltatás megrendelés                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

 

 

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:            

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 Építési koncesszió

 

 Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye:

 

Kánya 590 hrsz

NUTS-kód                  HU232          

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/09/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége:

 

A beruházás keretében 9 db új játszótéri eszköz, 1 db pad, 1 db asztal, 1 db kerékpártároló és 2 db szemetes kerül elhelyezésre, a terület tereprendezésével, valamint fák és cserjék ültetésével. Az ajánlattevő feladata a játszótér szabványossági felülvizsgálatának elvégeztetése.

 

 

A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:

- Irtás, föld- és sziklamunka

- Síkalapozás

- szabadidő és sportlétesítmények telepítése

 

a dokumentációban részletezettek szerint.

 

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

43.32.50.00-7

 

 

 

További tárgy(ak)

 

 

 

             

 

II.2) A szerződés végleges összértéke

 

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    3705095                         Pénznem: HUF

            ,

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY

Kezdés:           /  /    (év/hó/nap)   

Befejezés:      /  /      (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2013/  11/30     (év/hó/nap)   

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        2013/  12/30     (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól                                          igen                    nem

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 

 

 

 

 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

 

Klasszikus ajánlatkérők

 

Közszolgáltató ajánlatkérők

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

           

 

III.2) értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás             

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

1. ajánlati ár

2. az ajánlattevő által a jogszabályi előírásokon felül megajánlott jótállás időszaka években (előny a nagyobb)

 

Súlyszám

70

30

 

Részszempont

 

Súlyszám

 

VAGY

Egyéb:

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)                

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                  

Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  17892/2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/09 (év/hó/nap)                

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt 

         igen    nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  

Eredeti szöveg:ű

A munkák befejezési határideje: 2013.11.30.

Módosított szöveg:

A munkák befejezési határideje: 2014.04.30.

 

 

Eredeti szöveg:

A munkák ellenértéke: nettó 3.705.095 Ft, összesen bruttó 4.705.471 Ft.

Módosított szöveg:

A munkák ellenértéke: nettó 3.677.262 Ft, összesen bruttó 4.670.123 Ft.

 

Eredeti szöveg:

A vállalkozó végszámláját az átadás-átvételt követően nyújthatja be legkésőbb 2013.11.30-ig.

Módosított szöveg:

I részszámla benyújtható 2013.12.15-ig, a végszámla 2014.04.30-ig..

 

 

IV.1.3) A módosítás indoka:

A kivitelezési munkálatok elhúzódása miatt az eredeti szerződési határidő nem tartható.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/11/20 (év/hó/nap)

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

                                                                                

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

                                                                                

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/11/22 (év/hó/nap)

 


Kánya-Bedegkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete Közbeszerzési herdetményei

2013.12.23


Kánya 590 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú játszótér fejlesztése

 

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

 

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó információk

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kánya-Bedgkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete

Postai cím:

Fő utca 74.

Város/Község:

Kánya

Postai irányítószám: 8667

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Léner Ferenc

Telefon: 84-525-261

E-mail: lenerferenc@t-online.hu

 

Fax: 84-525-261

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

 

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

    I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kővágó-Ép Kft.

Postai cím:

Klapka Gy. u. 40.

Város/Község:

Siófok

Postai irányítószám: 8600

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Kővágó Jenő

Telefon: 84-319-061

E-mail: kovagoep@gmail.com

 

Fax: 84-319-061

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A Kánya 590 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú játszótér fejlesztése

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

  Építési beruházás                         

  Árubeszerzés                             

  Szolgáltatás megrendelés                             

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

 

 

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 Építési koncesszió

 

 Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye:

Kánya 590 hrsz.

NUTS-kód                  HU232 

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/09/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

A beruházás keretében 9 db új játszótéri eszköz, 1 db pad, 1 db asztal, 1 db kerékpártároló és 2 db szemetes kerül elhelyezésre, a terület tereprendezésével, valamint fák és cserjék ültetésével. Az ajánlattevő feladata a játszótér szabványossági felülvizsgálatának elvégeztetése.

 

 

A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:

- Irtás, föld- és sziklamunka

- Síkalapozás

- szabadidő és sportlétesítmények telepítése

 

a dokumentációban részletezettek szerint.

 

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy

43.32.50.00-7 

-  - 

 

 

További tárgy(ak)

 

...- 

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

             

 

II.2) A közbeszerzés értéke

 

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    3705095                        Pénznem: HUF

    ,

 

  II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY

Kezdés:           /  /     (év/hó/nap)   

Befejezés:       //      (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/  04/30     (év/hó/nap)   

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        2014/  05/30     (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen                  nem  

 

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2013/  12/12     (év/hó/nap)   

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013/  12/20     (év/hó/nap)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

A beruházás keretében 9 db új játszótéri eszköz, 1 db pad, 1 db asztal, 1 db kerékpártároló és 2 db szemetes kerül elhelyezésre, a terület tereprendezésével, valamint fák és cserjék ültetésével. Az ajánlattevő feladata a játszótér szabványossági felülvizsgálatának elvégeztetése.

 

 

A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:

- Irtás, föld- és sziklamunka

- Síkalapozás

- szabadidő és sportlétesítmények telepítése

 

a dokumentációban részletezettek szerint.

 

 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    3677262                        Pénznem: HUf

         ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 

 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

 

Klasszikus ajánlatkérők

 

Közszolgáltató ajánlatkérők

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

           

 

III.2) értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás        

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat               

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Egyéb:

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)              

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                  

Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17892/2013  (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/09  (év/hó/nap)                

 

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Szerződés módosítása

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen    nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/22 (év/hó/nap)                

 

 

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

                                                                                                                                                                                    

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

                                                                                                                                                                                    

 

V.3) E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2013/12/23  (év/hó/nap)


Kánya-Bedegkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete Közbeszerzési herdetményei

2014.12.13


Kánya 466 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú sportöltöző felújítása

 

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

 

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó információk

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kánya-Bedgkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete

Postai cím:

Fő utca 74.

Város/Község:

Kánya

Postai irányítószám: 8667

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Léner Ferenc

Telefon: 84-525-261

E-mail: lenerferenc@t-online.hu

 

Fax: 84-525-261

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

 

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

    I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kővágó-Ép Kft.

Postai cím:

Klapka Gy. u. 40.

Város/Község:

Siófok

Postai irányítószám: 8600

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Kővágó Jenő

Telefon: 84-319-061

E-mail: kovagoep@gmail.com

 

Fax: 84-319-061

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A Kánya 466 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú sportöltözőfelújítása

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

  Építési beruházás                         

  Árubeszerzés                             

  Szolgáltatás megrendelés                             

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

 

 

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 Építési koncesszió

 

 Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye:

 

Kánya 466 hrsz.

NUTS-kód                  HU232 

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/09/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

A Kánya 466 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú sportöltözőfelújítása. Ennek keretében új tetőszerkezet és héjazat, csapadékvíz elvezető rendszer készítése, 8 db kis ablak, 2 db nagyméretű ablak, 4 db kültéri ajtó és 8 db beltéri ajtó elhelyezése. A beruházás része továbbá a 2 db öltöző wc és zuhanyzó részének átépítése, mennyezet cseréje, külön női és férfi wc kialakítása, külső-belső festés, burkolás, valamint fedett és fedetlen terasz építése.


A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Szivárgőóépítés
- Síkalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munkák
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése
- Falazás és egyéb kőműves munka
- Ácsmunka
- Vakolás, rabicolás
- Szárazépítés
- Tetőfedés
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
- Bádogozás
- Asztalosszerkezetek elhelyezése
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
- Szigetelés
- Csatornaépítés
- Közmű csővezetékek
- Villanyszerelés
- Épületgépészeti csővezetékek
- Épületgépészeti szerelvények
- Szellőztetőberendezés szerlvények elhelyezése


a dokumentációban részletezettek szerint.

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45.26.26.90-4

-  -

 

 

További tárgy(ak)

 

...-

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

             

 

II.2) A közbeszerzés értéke

 

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    11508942                        Pénznem: HUF

    ,

 

  II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY

Kezdés:           /  /     (év/hó/nap)   

Befejezés:       //      (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/  11/30     (év/hó/nap)   

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        2014/  12/30     (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen                  nem  

 

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2014/  11/11     (év/hó/nap)   

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/  12/05     (év/hó/nap)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

A Kánya 466 hrsz ingatlanon található leromlott állapotú sportöltözőfelújítása. Ennek keretében új tetőszerkezet és héjazat, csapadékvíz elvezető rendszer készítése, 8 db kis ablak, 2 db nagyméretű ablak, 4 db kültéri ajtó és 8 db beltéri ajtó elhelyezése. A beruházás része továbbá a 2 db öltöző wc és zuhanyzó részének átépítése, mennyezet cseréje, külön női és férfi wc kialakítása, külső-belső festés, burkolás, valamint fedett és fedetlen terasz építése.


A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Szivárgőóépítés
- Síkalapozás
- Helyszíni beton és vasbeton munkák
- Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése
- Falazás és egyéb kőműves munka
- Ácsmunka
- Vakolás, rabicolás
- Szárazépítés
- Tetőfedés
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
- Bádogozás
- Asztalosszerkezetek elhelyezése
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
- Szigetelés
- Csatornaépítés
- Közmű csővezetékek
- Villanyszerelés
- Épületgépészeti csővezetékek
- Épületgépészeti szerelvények
- Szellőztetőberendezés szerlvények elhelyezése


a dokumentációban részletezettek szerint.

 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    11650961                        Pénznem: HUf

         ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 

 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

 

Klasszikus ajánlatkérők

 

Közszolgáltató ajánlatkérők

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

           

 

III.2) értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás        

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat               

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Egyéb:

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)              

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                  

Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17892/2013  (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/09  (év/hó/nap)                

 

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Szerződés módosítása

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen    nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)                

 

 

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

                                                                                                                                                                                    

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

                                                                                                                                                                                    

 

V.3) E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2014/12/13  (év/hó/nap)Sportöltöző körül több sportág gyakorlására alkalmas sporttelep kialakítása a szükséges tereprendezéssel, eszközök telepítésével, valamint parkosítással és köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, világítótestek) elhelyezésével


8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

 

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó információk

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kánya-Bedgkér-Somogyegres Községek Sportegyesülete

Postai cím:

Fő utca 74.

Város/Község:

Kánya

Postai irányítószám: 8667

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Léner Ferenc

Telefon: 84-525-261

E-mail: lenerferenc@t-online.hu

 

Fax: 84-525-261

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

 

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

    I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:

Kővágó-Ép Kft.

Postai cím:

Klapka Gy. u. 40.

Város/Község:

Siófok

Postai irányítószám: 8600

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Kővágó Jenő

Telefon: 84-319-061

E-mail: kovagoep@gmail.com

 

Fax: 84-319-061

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL):

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

A sportöltöző körül több sportág gyakorlására alkalmas sporttelep kialakítása a szükséges tereprendezéssel, eszközök telepítésével, valamint parkosítással és köztéri bútorok (padok, hulladékgyűjtők, világítótestek) elhelyezésével

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

  Építési beruházás                         

  Árubeszerzés                             

  Szolgáltatás megrendelés                             

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

 

 

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 Építési koncesszió

 

 Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye:

 

Kánya 466 hrsz.

NUTS-kód                  HU232 

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/09/24 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

A sportöltöző körül több sportág gyakorlására alkalmas sporttelep kialakítása a szükséges tereprendezéssel, eszközök telepítésével, valamint parkosítással és köztérui bútorok (padok, hulladékgyűjtők, világítótestek) elhelyezésével
A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- bitumenes alap és makadámburkolat készítése,
- kert és parképítési munkák,
- szabadidő és sportlétesítmények elhelyezése

A sportöltöző mellett térkövezett „lábtengó” pálya és az öltözőhöz vezető járda készítése
A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Útburkolatalap készítése
- Kőburkolat készítése

a dokumentációban részletezettek szerint.

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45.21.22.20-4

-  -

 

 

További tárgy(ak)

 

...-

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

             

 

II.2) A közbeszerzés értéke

 

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    8336834                        Pénznem: HUF

    ,

 

  II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY

Kezdés:           /  /     (év/hó/nap)   

Befejezés:       //      (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/  11/30     (év/hó/nap)   

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        2014/  12/30     (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen                  nem  

 

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2014/  11/11     (év/hó/nap)   

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/  12/05     (év/hó/nap)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:

A sportöltöző körül több sportág gyakorlására alkalmas sporttelep kialakítása a szükséges tereprendezéssel, eszközök telepítésével, valamint parkosítással és köztérui bútorok (padok, hulladékgyűjtők, világítótestek) elhelyezésével
A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Síkalapozás
- bitumenes alap és makadámburkolat készítése,
- kert és parképítési munkák,
- szabadidő és sportlétesítmények elhelyezése

A sportöltöző mellett térkövezett „lábtengó” pálya és az öltözőhöz vezető járda készítése
A kivitelezés során az ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Útburkolatalap készítése
- Kőburkolat készítése

a dokumentációban részletezettek szerint.

 

 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]

Áfa nélkül

Áfával    Áfa (%)

Érték:    7073858                        Pénznem: HUF

         ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 

 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

 

Klasszikus ajánlatkérők

 

Közszolgáltató ajánlatkérők

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

 

           

 

III.2) értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás        

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat               

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Egyéb:

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  

 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)              

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                  

Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY                         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17892/2013  (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/09  (év/hó/nap)                

 

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                          

                                                                                          

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Szerződés módosítása

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen    nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)                

 

 

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

                                                                                                                                                                                    

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

                                                                                                                                                                                    

 

V.3) E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2014/12/13  (év/hó/nap)