Háziorvosi szolgálat fejlesztése - Kánya Község Hivatalos Honlapja

Háziorvosi szolgálat fejesztése

tl_files/gallery/Fejlesztesek/bunner.jpg


tl_files/gallery/Fejlesztesek/arculati elem honlap.jpgKánya Egészségügyi Alapellátás

Fejlesztése

DDOP - 3.1.3/G-14


Kánya Község Önkormányzata a „Kánya Egészségügyi alapellátás Fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP – 3.1.3/G – 14 azonosítószámú, az egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó pályázati felhívására. A projekt célja a Kányai orvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak helyet biztosító épület felújítása és a háziorvosi praxis és a védőnői szolgálat korszerű eszközökkel való felszerelése.


A benyújtott pályázatra a DDRFÜ - Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft támogatásról értesítő levele alapján 38.827.362 Ft összegű támogatás került megítélésre.

 

2015. február 4-én aláírásra került az Új Széchenyi Terv  Dél-Dunántúli Operatív Program  támogatási rendszeréhez benyújtott „Kánya Egészségügyi Alapellátás fejlesztése” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0079 jelű pályázat támogatási szerződése.


2015. március 19-én az „Orvosi rendelő felújítása kivitelezési szerződés” tárgyban a Közbeszerzésekről szóló törvény 122/A §-a aalpján lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes 22-es Építő, Tervező és Szolgáltató Kft.-vel aláírásra került a kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés.


2015. április hó:

A kivitelező a szerződés aláírását követően elkezdte az épület külső és belső bontási munkálatait. Ennek keretében a korábbi, rossz állapotú aljzat bontása, a szerelvények eltávolítása történt meg. A hónap folyamán megkezdődött az új belső válaszfalak építése és a villanyszerelési és egyéb gépészeti munkák elvégzése.

Ezzel párhuzamosan folytatódott a háziorvosi és védőnői szolgálat eszközfejlesztésének előkészítése, árajánlatok bekérése. 

  

2015. május hó:

Az épület kivitelezési munkálatai a hónap folyamán is rendben zajlottak. Az épületen belül elvégzésre kerültek a szigetelési, falazási, vakolási, gépészeti munkák, megtörtént a régi vizesblokk és a külső nyílászárók bontása újak beépítése, kívül pedig az akadálymentesítéssel összefüggő munkálatok.

Az eszközfejlesztés keretében beszerzésre került a feladatellátást segítő motorkerékpár és a pályázatban szereplő informatikai eszközök.

  

2015. június hó:

A hónap során befejeződtek az épülettel kapcsolatos külső és belső építési munkálatok, egyedüliként az épület körüli parkolók építési munkálatai szenvednek késedelmet.

A háziorvosi és védőnői praxis eszközfejlesztése lezárult, a pályázatban szereplő összes bútor beszerzése megtörtént.

  

2015. július hó:

Az engedélyezési folyamat lezárását követően elkészült az épület körüli parkoló, így a „Kányai egészségügyi alapellátás fejlesztése” című, a Dél-Dunántúli Operatív Program 3.1.3/G intézkedése keretében támogatott pályázat megvalósítási szakasza lezárult.

*******************************************************************************************************

2015. július 28.tl_files/gallery/Fejlesztesek/arculati elem honlap.jpg

Kánya Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény          

Zárul a „kányai egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázat megvalósítása

  

Kánya Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be 2014. júniusában a Dél-Dunántúli Operatív Program 3.1.3/G kódszámú, az egészségügyi alapellátás fejlesztését célzó pályázati kiírása, melynek keretében támogatást nyert a Kánya, Somogyegres, Bedegkér és Tengőd községek számára ellátást nyújtó, kányai székhelyű háziorvosi praxis és védőnői szolgálat fejlesztésére. A DDOP-3.1.3/G-14-2014-0079 azonosítószámú projekt keretében 38.827.362 Ft vissza nem térítendő támogatás érkezett a pályázó szervezethez.

A támogatási szerződés 2015. február 04-i aláírását követően közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került az épület felújítását és átalakítását végző vállalkozás. A nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozással 2015. március 19-én került sor a szerződés megkötésére.

A pályázat keretében 2015. júliusáig megvalósult az épület külső és belső átalakítása és felújítása, illetve az épület akadálymentesítése. A fenntarthatóbb és környezettudatos működés érdekében az épület energia igényét jelentős részben fedezni képes napelemes rendszer is telepítésre került.

Sor került az eszközpark cseréjére és új eszközök beszerzésére, melyek a gyógyítást-diagnosztizálást és a prevenciót szolgálják.

Az elkészült fejlesztésnek köszönhetően a településeken eddig meglevő infrastrukturális hátrányok leküzdésével javultak a diagnosztikai lehetőségek, a prevenciót szolgáló eszközökkel javulnak az iskola egészségügyi ellátás feltételei.